Lidón Gasull

La Lidón Gasull és professora de Drets Humans de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya). En el vídeo ens explica la situació legal i els drets de les persones que fugen de conflictes armats. La desconeixença de l’idioma del país d’acollida per part dels refugiats i de les normatives i tractats aplicables en el seu cas, dificulten que puguin exercir els seus drets amb garanties.