24 octubre 17

La Creu Roja amplia la capacitat d’acollida de persones refugiades a Catalunya fins a 258 places

  • Arreu de l’Estat la Creu Roja compta amb 2.075 places d’acollida.
  • Les nacionalitats predominants de sol·licitants d’asil són d’origen veneçolà, ucraïnès i sirià.

La Creu Roja a Catalunya compta actualment amb un total de 258 places d’acollida per a persones refugiades, augmentant així respecte fa uns mesos, la seva capacitat per acollir fins 516 persones l’any.

Aquest augment de places es deu a que durant l’estiu, es va posar en marxa a Mataró un nou centre amb 19 places més. A banda d’aquestes, s’han obert 10 noves places a Granollers i 16 a Terrassa. La resta de places d’acollida per a persones refugiades de la Creu Roja es troben en altres localitats: a Barcelona 143 places; 41 a Tarragona; 42 a Girona i 32 a Lleida. Es preveu que a finals d’aquest any el numero de places augmenti.

La Creu Roja és una de les entitats socials que gestiona arreu de l’Estat el Programa d’Acollida i Integració per a població refugiada, del qual formen part les noves places obertes a Mataró. El programa cobreix de forma integral les diverses necessitats que poden tenir les persones refugiades: allotjament, manutenció, suport psicològic, atenció sanitària, assessorament jurídic, atenció social, formació i inserció laboral. La idea és que la persona guanyi autonomia en un període de 18 mesos.

Nacionalitats dels sol·licitants d’asil

Tot i que les persones demandants d’asil són majoritàriament de procedència veneçolana, ucraïnesa i siriana, a Catalunya també hi ha un gran nombre de refugiats d’aquests països: El Salvador (7,65%), Hondures (7,03%),  Rússia (4,53%) i Pakistan (3,97%). El nombre més gros  de persones acollides són homes (66%) vers la resta que són dones. A nivell estatal, de tots els refugiats atesos hi ha un 27% que són menors d’edat.

Altres accions desenvolupades

La Creu Roja a Catalunya ha impulsat diferents enviaments d’ajuda humanitària des de 2015. A finals d’aquest any es va fer un enviament de 1.000 kits d’higiene familiar per a 5.000 persones en trànsit per Sèrbia; el març de 2016, es van enviar 1.000 kits de cuina per a 5.000 persones a Síria. A més, s’ha ofert suport i assistència obstètrica i ginecològica a dones embarassades, 14.000 kits d’higiene per 9.500 dones síries i atenció mèdica i social.

En l’àmbit estatal, durant el 2016 i els primers 9 mesos de 2017, la Creu Roja ha atès més de 28.000 persones sol·licitants d’acollida i refugiats. D’aquestes persones, 16.000 han estat en 2016 i 11.984 enguany.

La Creu Roja Espanyola compta actualment amb 2.075 places d’acollida arreu del territori i s’espera que  aquestes augmentin fins a 2.500 aquest any. El Programa Estatal d’Acollida i Integració gestionat per Creu Roja i coordinat amb el Ministeri de Treball i Seguretat Social, es porta a 43 províncies i ha acollit un total de 957 persones arreu de l’Estat.

Camps de refugiats i zona urbana d’Atenes

Pel que fa a la presència de Creu Roja Espanyola als camps de refugiats, la institució humanitària treballa a Grècia en camps d’acollida i a la zona urbana d’Atenes. A més, continua prestant suport al Moviment Internacional de la Creu Roja i a la Mitja Lluna Roja d’altres països per oferir ajudar a persones migrades i refugiades procedents de Sèrbia i del Líban.

Trobareu més informació a l’Informe de Situació núm. 19 que s’adjunta al següent enllaç: http://www.cruzroja.es/principal/web/cooperacion-internacional/ayuda-crisis-refugiados